ลูกจ้างสามารถใช้วันหยุดประจำปีก่อนลาออกได้ครบตามจำนวนวันที่ตกลงกันไว้กับนายจ้างหรือไม่

Kamolwan Siripathanakulkajorn
Kamolwan Siripathanakulkajorn
17 เมษายน 2022 10:40 น.
ตอนนี้กำลังจะลาออกจากบริษัทที่ทำอยู่ปัจจุบัน (แจ้งออกวันที่ 5 เมษายน ทำงานวันสุดท้ายวันที่ 4 พฤษภาคม) และในขณะนี้ มีวันหยุดประจำปีที่มีสิทธิ์สามารถใช้ได้อยู่ 11 วัน แต่เนื่องจากเดือนนี้วันหยุดเยอะ จึงไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด เลยจะแจ้งนายจ้างว่าจะขอใช้วันลาพักร้อน 6 วัน (สิทธิ์วันลาพักร้อนที่ได้หลังจากทำงานครบปี ซึ่งตอนนี้ทำงานมาครบปีกว่าๆแล้ว) นักตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ย้อนกลับขึ้นมา 6 วัน แปลว่าวันที่เราจะทำงานวันสุดท้ายในออฟฟิศ คือวันที่ 22 เมษายน แต่ทางนายจ้างแจ้งว่า ไม่สามารถให้หยุดครบ 6 วันได้ เลยให้ทำงานวันสุดท้ายเป็นวันที่ 26 เมษายนแทน (ให้เหตุผลว่างานมีปริมาณมาก ทำไม่ทันกำหนด)

จึงเกิดข้อสงสัยว่า หากทางนายจ้างไม่สามารถให้เราใช้สิทธ์วันหยุดครบ 6 วัน ตามที่เราควรได้แล้ว ทางนายจ้างจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยมาแทนหรือไม่ กับ 2 วันที่เราต้องมาทำงานเพิ่ม หรือทางนายจ้างมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เราใช้วันหยุดครบตามจำนวนวันตามที่แจ้งไปได้คะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิวันหยุดพักร้อนก่อนลาออกได้ค่ะ แต่แนะนำว่าต้องไม่ให้งานเสียหายเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน
  หากใช้ไม่หมด ให้คุยกับนายจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักร้อน(วันหยุดพักผ่อนประจำปี)ที่ลูกจ้างยังใช้สิทธิไม่ครบ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonnie HR
  Poonnie HR
  18 เมษายน 2022 17:49 น.
  เมื่อลาออกแล้ว วันพักร้อนเหลือ สามารถ ทำได้ 2 วิธีที่นิยมทำคือ
  1. ใช้วันพักร้อนที่เหลืออยู่ให้หมด
  2. รับเป็นเงินแทนวันพักร้อนที่เหลือหรือใช้ไม่หมดครับ

  ข้อพึงระวังในการคิดจำนวนวันพักร้อนที่เหลือ คือ พักร้อนที่บริษัทให้คิดเป็นจำนวนวันต่อปี ดังนั้น จำนวนวันพักร้อนที่ได้ เมื่อเราลาออกจะได้ไม่ครบจำนวนปี หรืออธิบายง่ายๆ คือ Prorate วัน เช่น พักร้อน 1 ปีได้ 10 วัน (1 มกรา - 31 ธันวา)  ถ้าเราแจ้งลาออกมีผลพ้นสภาพวันที่ 1 กรกฎา เท่ากับ เราทำงาน 6 เดือน ดังนั้น วันพักร้อนที่ได้จะได้แค่ 5 วัน ไม่ใช่ 10 วันนะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล