ตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

อย่างทราบตัวอย่างการริหารงานค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  06 กุมภาพันธ์ 2022 22:08 น.
  หลักๆ จะเป็นเรื่องของ Mindset  Skill  Knowledge  Behavior
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  05 กุมภาพันธ์ 2022 22:38 น.
  ไม่แน่ใจว่าอยากทราบด้านไหนครับ ขอแชร์ตาม HR Process ละกันนะครับ
  การบรืหารงานบุคคลทาวงด้านการศคึกษาคล้าย ๆ กับการบริหารงานบุคคลด้านอื่น ๆ แต่แตกต่างที่ตัวบุคลากรทางการศึกษายิ่งะดับสูง เช่น มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย จะมีความยากกว่าระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพราะเป็นบุคลากรที่มีความรู้ในทฤษฎีมาก และมีความมั้นใจในตัวเองสูง จึงควรบริหารดังนี้ครับ
  1. การสรรหาและคัดเลือก ควรคัดเลือกที่ Mindset ควบคู่กับการตัดเลือกตามเกณฑ์ปกติใน JD
  2. การพัฒนา ควรออกแบบหลักสูตรการพัฒนาที่ทันสมัยหรือล้ำสมัย เพราะเรื่อง เดิมทั่วไปจะมีผู้สนใจเข้าร่วมน้อย
  3. การรักษา ควรออกแบบสวัสดิการให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของบุคลากร (Flexible Welfare) เพราะบุคลากรทางการศึกษามีความหลากหลายทั้งด้านความคิด ความต้องการครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล