งาน HR กับธุรกิจออนไลน์

วราภรณ์ ศรีทะนา
วราภรณ์ ศรีทะนา
25 มกราคม 2022 16:36 น.
เคยทำงาน HR ในองค์กรทั่วไป จัดทำเอกสารทั่วไปเกี่ยวกับ HR แต่ปัจจุบันได้ทำงาน HR แบบธุรกิจออนไลน์ ควรเริ่มต้นยังไงค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  06 กุมภาพันธ์ 2022 22:12 น.
  ลำดับแรกเลยต้องเรียนรู้บริบทองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และระบบเอกสารงานประเภทของธุรกิจครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  05 กุมภาพันธ์ 2022 22:52 น.
  ไม่นแน่ใจคำถามครับว่า

  ทำงานในบริษัทที่ใช้ระบบ HR online หรือ ทำงานในบริษัทที่ใช้ระบบ HR ปกติแต่รูปแบบธุกิจเป็น Online เช่น ร้านค้า Online เลยขอตอบดังนี้ครับ

  ถ้าบริษัทใช้ระบบ HR Online ให้ใช้วิธีตาม ดร.เบ็ญจวรรณ ครับ

  ส่วนบริษทัททำธุรกิจ Online แต่ระบบ HR เป็นแบบปกติก็ทำงานตามปกติครับ เพียงแต่อาจจะต้องเพิ่มเรื่องการเตรียมเอกสารที่สำคัญบางส่วนในการส่งมอบให้ลูกค้า online ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  05 กุมภาพันธ์ 2022 21:52 น.
  เริ่มต้นจากการนำ File เอกสาร ข้อมูลงานต่าง ๆ upload ขึ้นบนระบบงานสารสนเทศของบริษัท HR ต้องสื่อสารกับพนักงานทาง online เป็นตารางเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ เพื่อพูดคุยกันอย่างใกล้ชิด แจ้งข่าวสารความคืบหน้าทุกวัน เน้นเรื่อง Online Employee Service 
  ตอบคำถามพนักงาน ใช้สื่อ online ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อกับพนักงาน HR ต้องแสดงบทบาทเป็น Digital HR มากขึ้นค่ะ  
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล