ไล่ลูกจ้างที่ไม่ใช่ลูกจ้างถาวรออกได้หรือไม่ ?

หากลูกจ้างที่ไม่ใช่ลูกจ้างถาวรเป็นแค่ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีการรับสมัครเข้ามาทำงานจ่ายเงินให้ทุกเดือน โดยที่เราไม่ได้รับให้เป็นลูกจ้างถาวรแล้วเค้าทำความผิดมากจนเราต้องไล่ออกต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะ ไล่ออก ณ วันนั้นจ่ายเงินเดือนและเงินส่วนต่างเงินส่วนผลประโยชน์ต่างๆให้ครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  06 กุมภาพันธ์ 2022 22:23 น.
  ได้แต่ต้องดูที่ความผิด ถ้าไล่โดนไม่มีเหตุผล ลูกจ้างก็สามารถร้องเรียนแรงงานได้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • กรณีที่ถามมา ลูกจ้างยอมรับและเข้าใจก็จบกันไป ไม่มีปัญหาอื่น ๆ ตามมา ถือว่านายจ้างมีเมตตา "ไล่ออก ณ วันนั้นจ่ายเงินเดือนและเงินส่วนต่างเงินส่วนผลประโยชน์ต่างๆให้ครบทุกบาททุกสตางค์"  ขนาดลูกจ้างที่ว่าทำความผิดมาก

  ข้อมูลเพิ่มเติม : ทุกกรณีที่เป็นการจ้างแรงงาน ถือว่านิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างได้เกิดขึ้นแล้ว ลูกจ้างกระทำความผิดสามารถลงโทษทางวินัยตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานได้ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 มกราคม 2022 02:34 น.
  ทุกอย่างจะต้องทำตามกฎหมายแรงงงาน สามเหตุไล่ออกต้องดูที่ระเบียบเช่น ทะเลาะวิวาท ค้ายา ขโมยสินค้าไปขาย เป็นต้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ตามหลักการปฏิบัติกรณีให้พนักงานพ้นสภาพมีอยู่
  1 พนักงานลาออกเอง
  2 พนักงานกระทำผิด และเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน หรือกระทำผิดที่รุนแรง
  3 บริษัทให้ออกโดยไม่มีความผิด

  ดังนั้น พนักงานที่กระทำผิด ไม่ว่าการจ้างงานจะเป็นพนักงานประจำ ชั่วคราว สัญญาจ้าง จะต้องใช้หลักปฏิบัติเดียวกัน จะต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนตามขั้นตอนที่ระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ยกเว้น การกระทำผิดร้ายแรง ถึงจะสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้าง 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล