มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้องค์กรกลายเป็นองค์กรที่พนักงาน‘Hungry but humble’ คือ พนักงานหิวกระความรู้แต่ยังคงรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตน ตามแบบอย่างของบริษัทGoogle

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • hrpakoeng
  hrpakoeng
  07 มีนาคม 2022 17:43 น.
  ผมว่าเป็นที่ภาวะผู้นำ
  วัฒนธรรมองค์กร
  การเปิดให้แสดงความคิดเห็น
  โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการส่งสริม หมายถึงระบบการให้รางวัลและลงโทษ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแชร์จากประสบการณ์ตรง และปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีค่ะ  องค์กรที่พนักงาน‘Hungry but humble’ ปัจจัยส่งเสริม เช่น การสร้างบรรยากาศและสถานการณ์แห่งการเรียนรู้ ของพนักงานในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร โดยสร้าง Lead team และกำหนด concept of the week ประมาณว่า กำหนดเรื่องราวที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ (ขอให้เป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพตัวบุคคล)
  แล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง ในรูปแบบ Learn & Share ทุกสัปดาห์ 15-20 นาที  (ให้เลือกวันที่สมาชิกสะดวกและไม่กระทบกับงานประจำ) 
  สามารถทำได้ทั้งรูปแบบ online & offline

  ข้อมูลเพิ่มเติม : พนักงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ สามารถนำไปใช้ประเมินผลงานประจำปีได้ส่วนหนึ่ง เพื่อกระตุ้นความน่าสนใจ  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 ธันวาคม 2021 22:28 น.
  ต้องทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมให้พนักงงานมีส่วนร่วมให้เกิด Smart Creative โดยค่อยๆปรับเปลี่ยน ดังนี้
  1.เปิดพื้นที่การทำให้ให้มีเวลาแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Space Learning
  2.สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย Safety Environment
  3.การจัดทำองค์กรแห่งการเรียนรู้ Knowledge Management
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล