หลักการของ HRM แบบไหนที่ประสพความสำเร็จมากที่สุด

หลักการของ HRM แบบไหรประสพความสำเร็จมากที่สุด. และแบบไหนเหมาะสมกับบริษัทในประเทศไทย
แล้วการวางแผนของ HRM 2ปี 5ปี 10ปีควรทำอะไรอย่างไร เครื่องมือที่ดีและควรใช้และเหมาะสมที่สุดคือ....

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 ธันวาคม 2021 22:32 น.
  การทำให้องค์กรแห่ง SMART WORKING SPACE เช่น
  1.เชื่อมกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
  2.การนำ Tool ต่างมาใช้ เช่น OKR, Balance Score Card เป็นต้น
  3.การสร้างสร้างhappy workplace 
  4.การนำ Coach & Mentoring มาใช้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • อัมพร วิจิตรพลยุทธ
  อัมพร วิจิตรพลยุทธ
  24 ธันวาคม 2021 21:50 น.
  การวางแผนHRM
   มาตรการระยะสั้น
  1.องค์กรจำเป็นต้องคำนึงถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับ โครงสร้าง และภารกิจขององค์กร 
  2.ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการสรรหาบุคคล เพราะตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูง เราต้องดึงคนเก่งให้เข้ามาร่วมงานกับเราให้ได้มากที่สุด
  3.ปรับรูปแบบการจ้างงาน โดยเน้นเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน
   4.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับการทำงานที่เปลี่ยนไป ทำทุกที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้
   
  มาตรการระยะยาว 
   1.ลดช่องว่างระหว่างgeneration 
   2.พัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคคลการในองค์กร
   3.สร้างhappy workplace 

  สิ่งสำคัญในการทำให้HRMประสบความสำเร็จ คือ การร่วมมือกันของคนในองค์กร การเจรจา ผู้บริหารให้ความสำคัญ และความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ธันวาคม 2021 21:55 น.
  ควรเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น แนวทางการทำงานใน Never Normal อาจต้องปรับเป็นไฮบริดในส่วนที่ทำงานได้ ส่วนที่ทำไม่ได้ก็ Onsite HR ยุคใหม่ต้องมีกลยุทธ์และเรียนรู้จากประสบการณ์ จะคอยบอกเราเองว่าต้องปรับเพื่ออะไร สุดท้ายให้มองที่ผลลัพธ์การทำงาน และความเรียบง่ายเข้าใจได้ในการทำงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ในด้าน HRM ควรจะต้องมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือนโยบายที่ล้าสมัย ให้เข้ากับสถานการณ์ในการทำงานปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น 

  - การทำงานแบบ Hybrid Working,  Work from Home, Work from Anywhere 
  - ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว กระชับ และเข้าถึงได้ง่าย
  - การหาเทคโนโยลีมาให้ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น, หรือการลดการจ้างพนักงานประจำโดยใช้การจ้าง Outsource แทน เป็นต้น
  - การพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการและการสร้างแรงจูงใจให้เหมาะสมกับพนักงานแต่ละ Gen ที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน

  หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล