อยากทราบวิธีเตรียมพร้อม การกลับเข้ามาทำงานรูปแบบ Hybrid หลังจาก COVID คลี่คลาย ของแต่ละองค์กรเป็นอย่างไร

หลังหยุดปีใหม่ ทางบริษัทฯ เริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานในรูปแบบ Hybrid Work อยากทราบมาตรการหรือรูปแบบการรับมือและเตรียมความพร้อมอย่างไร จากองค์กรต่างๆค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • อัมพร วิจิตรพลยุทธ
  อัมพร วิจิตรพลยุทธ
  14 ธันวาคม 2021 09:00 น.
  แบ่งสัดส่วนการเข้างานว่าฝ่ายไหนจำเป็นต้องให้บริการแบบfront line ก็อาจจะให้สลับวันเข้าทำงานกัน หรือฝ่ายไหนเป็นsupport สามารถทำงานที่บ้านได้ก็ให้wfh โดยมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจน ประกอบกับนำหลักWork Life Integrationมาผสมผสานกับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid Work
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  09 ธันวาคม 2021 15:39 น.
  ต้องให้ Head แต่ละส่วนงาน สำรวจกิจกรรมการทำงานของแต่ละแผนก และร่วมระดมสมองกันในการวางแผนส่วนใน WFH ส่วนไหนต้องเข้า สำนักงานวันใดบ้าง วิเคราะห์ผลดีผลเสีย และประเมินความเสี่ยง ความเป็นไปได้ด้วยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  05 ธันวาคม 2021 19:41 น.
  การกลับมาทำงานหลังปีใหม่ด้วยระบบ Hybrid มีมาตรการดังนี้
  1. ประกาศรายละเอียดตำแหน่งงานว่า WFH วันและเวลาใด เช้า Office วันและเวลาใด
  2. กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างการทำงาน WFH
  3. กำหนดแผนการทำงาน และการส่งมอบผลงานรายสัปดาห์
  4. กำหนดวิธีการตรวจสอบเวลาการทำงานและผลงานในช่วง WFH
  5. เตรียมระบบที่รองรับการทำงาน WFH เช่นระบบ internet ระบบการส่งเอกสาร online
  6. กำนหดเกณฑ์การวัดผลการทำงาน (KPIs, OKRs) ที่ชัดเจน

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล