เหลืออีก 33 วัน ก็จะขึ้นปี พ.ศ.ใหม่ 2565 การจัดกิจกรรมด้าน ER ควรเป็นรูปแบบไหนดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

28 พฤศจิกายน 2021 10:15 น.
เหลืออีก 33 วัน ก็จะขึ้นปี พ.ศ.ใหม่ 2565 ในช่วงนี้พนักงานเริ่มกลับมาทำงานที่บริษัท/ที่โรงงาน/ที่ Office มากขึ้น 
หากจะจัดกิจกรรม Staff Party หรือกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อื่น ๆ (Employee Relations & Engagement) ควรจะเป็นรูปแบบไหนดี ที่ให้ปลอดภัยและยังคงมาตรการรักษาระยะห่าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  05 ธันวาคม 2021 21:24 น.
  ในเบื้อบงต้นต้องตรวจสอบก่อนว่าบริษัทใหญ่หรือเล็ก สามารถจัดแบบ on site ได้ตามข้อกำหนดของรัฐหรือไม่ ถ้าไม่ผิดข้อกำหนดก็ค่อยพิจาารณาว่าจะจัด online หรือ on site แต่ถ้าจัด on site อย่าลืมมาตรการป้องกันที่รัดกุม ส่วนถ้าบริษัทใหญ่ไม่สามารถจัด on site ได้ก็จัดงาน online ครับ

  องค์กรผม ใช้วิธี แต่ละแผนกรวมกันแบบ on site แล้ว ถ่ายทอด online ร่วมกิจกรรมกับแผนกอื่นครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  29 พฤศจิกายน 2021 20:09 น.
  กิจกรรม Meeting Online เพื่อพูดคุยสร้างความสัมพันกับพนักงาน แต่ก็ยังต้องเว้นระยะห่าง เพราะเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาด รณณรงค์การป้องกันด้วยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล