กิจกรรมทางด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกที่สามารถทำให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรมีกิจกรรมอะไรบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • สามารถจัดได้ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
  กิจกรรมภายใน เช่น Sport day , สันทนาการประจำปี , Birthday of the month , ถาม ตอบมีรางวัล, ชมรมต่างๆ ที่พนักงานสนใจ
  กิจกรรมภายนอก เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์  , กิจกรรมครอบครัวสุขสันต์ , ทัศนศึกษานอกสถานที่ , Trip & Talk

  หมายเหตุ ในช่วงสถานการณ์โควิด บางกิจกรรมอาจไม่เหมาะสม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 ตุลาคม 2021 21:20 น.
  ขอตอบเป็นแนวทางดังนี้
  1.การจัดทำวารสารข่าว (News Letter) เป็นเอกสารที่ใช้สื่อสารภายในองค์กรเอง
  2.กิจกรรมวันเกิด  (Happy Birth Day Party) อาจทำเป็นโปสการ์ดวันเกิดติดตามบอร์ด เพื่อให้พนักงานรู้ว่าองค์กรเอาใจใส่นะ
  3.กิจกรรมจับคู้่ หรือสร้าง Buddy เพื่อสร้างความสำพันธ์กันระหว่างแผนก โดยมีตัวแทนแต่ละแผนกเป็น Buddy ร่วมกัน
  4.โครงการคลินิคHR ( HR Clinic) เพื่อส่งเสริมความรู้แบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวกับงานHR ให้พนักงานได้เรียนรู้ปรึกษา เช่น งานประกันสังคม งานกฎหมายแรงงาน
  6.กิจกรรมงานปีใหม่ ( New year Party) กิจกรรมงานปีใหม่จัดให้พนักงานได้มีโอกาสได้ร่วมจับของรางวัลซึ่งกันและกัน
  7.งานกีฬาประจำปี ( Sport Day) จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์
  8.Big cleaning day กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบ้านหลังที่ 2 

  แนวทางการสร้างกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ประมาณนี้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล