สถานการณ์เลิกจ้าง ไตรมาสสุดท้าย ปี 2564

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
  • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
  • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

05 ตุลาคม 2021 12:02 น.
ภาพรวมของสถานการณ์เลิกจ้าง  ในช่วงไตรมาสสุดท้าย ปี 2564 ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น HR ได้รับคำสั่งจากนายจ้าง (ฝ่ายบริหาร) ให้เตรียมแผนการลดกำลังคน (Downsizing)  HR ควรเตรียมแผน ฯ อย่างไร โดยไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน และเกิดผลกระทบต่อพนักงานน้อยที่สุด

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล