หากครบอายุสัญญา แล้วลูกจ้างไม่ขอต่อสัญญาเนื่องด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้หรือไม่

Saimorn
Saimorn
02 ตุลาคม 2021 12:15 น.
หากลูกจ้างอยู่ครบสัญญากับนายจ้าง แล้วไม่ต่ออายุสัญญา แบบนี้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยหรือไม่ครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Krit Nammon Surin
  Krit Nammon Surin
  13 ตุลาคม 2021 20:44 น.

  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างในกรณีที่สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลานั้น
  งานที่จ้างจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เท่านั้น 

  1.การจ้างงานในโครงการเฉพาะที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน งานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดงานสิ้นสุดหรือความสำเร็จของงาน หรืองานที่เป็นไปตามฤดูกาล และได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น
  2.งานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี และ
  3.นายจ้างและลูกจ้างได้ทำสัญญาเป็นหนังสือกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้ชัดเจนตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง


  ดังนี้ หากการเลิกจ้างอันเนื่องมาจากการครบกำหนดระยะเวลาการจ้างของสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน และงานที่จ้างดังกล่าวก็มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นแล้ว นายจ้างย่อมไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล