การถูกสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ รู้สึกยังไงบ้างครับ

Poonnie HR
Poonnie HR
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
  • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
  • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • 301~500 คน

- อยากแบ่งปันความรู้ในงานสาย HR (Tacit Knowledge) ให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ (Explicit Knowledge)
- ที่ปรึกษาด้านงานวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยาบุคคล (STRATEGIC HUMAN RESOURCES CONSULTING)
- ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Design)
- ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับ 1,2,3)
- งานวิจัยที่เคยศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ HR Digital Transformation ในองค์กร
- เด็กพระจอมเกล้าบางมด
- ไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้บริหารหรือ CEO ถึงชอบคิดว่าตัวเองเป็น CPO อยู่เรื่อย

04 สิงหาคม 2021 21:01 น.
เคยเป็นแต่กรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์  วันนี้เลยอยากมาสอบถามความรู้สึกของผู้สมัครงานที่ต้องสัมภาษณ์งานผ่านระบบออนไลน์ ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง ดีไม่ดี ชอบไม่ชอบ มั่นใจมากหรือลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ์ด้วยวิธีพบกันแล้วสัมภาษณ์งานครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล