ตัวเราควรปรับตัวอย่างไรกับการ Transformation ในองค์กร

Poonnie HR
Poonnie HR
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
  • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
  • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • 301~500 คน

- อยากแบ่งปันความรู้ในงานสาย HR (Tacit Knowledge) ให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ (Explicit Knowledge)
- ที่ปรึกษาด้านงานวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยาบุคคล (STRATEGIC HUMAN RESOURCES CONSULTING)
- ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Design)
- ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับ 1,2,3)
- งานวิจัยที่เคยศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ HR Digital Transformation ในองค์กร
- เด็กพระจอมเกล้าบางมด
- ไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้บริหารหรือ CEO ถึงชอบคิดว่าตัวเองเป็น CPO อยู่เรื่อย

25 กรกฎาคม 2021 01:00 น.
      ในสายงานด้าน HR มีคำ 2 คำที่มักสับสนในความเข้าใจคือ Digital HR Transformation กับ HR Digital Transformation  อธิบายง่ายๆ คือ Digital HR Transformation เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานใน Function ต่างๆ ของงาน HR  เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  แล้วคำว่า HR Digital Transformation ละ มันเป็นการพูดถึงบทบาทหน้าที่ของ HR ที่จะปรับตัว ปรับความคิด ปรับการทำงานไปสู่การเป็น Digital Transformation สรุปจะเน้นที่บทบาทและหน้าที่ของงานแต่ละ Function ของงาน HR 

      ผมเองได้ศึกษาไว้ในงานวิจัยของตัวเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง HR Digital Transformation ในองค์กร ไว้ค่อนข้างละเอียดพอสมควร จึงอยากแบ่งปันให้ผู้สนใจในเรื่องนี้ อาจนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างครับ  ผมได้แชร์ลิงค์ไว้ให้แล้ว ลอง Download ไปอ่านกันได้ครับ

https://drive.google.com/file/d/1EVRCbq8nEO0r_wtLpLe2Pa-Ir8tMeiM7/view?usp=sharing
คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล