มาสายตลอด หยุดงานไม่ลา เตือนกี่ครั้งก่อนจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรคะ

กรณีพนักงานมาทำงานสายเสมอ หยุดลางานโดยไม่แจ้งลา โดยปกติบริษัทจะตักเตือนกี่ครั่งด้วยวาจา ก่อนให้เซ็นรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล