เครื่องมือทดสอบ วัดผลความรู้ความสามารถประมวลผลวิเคราะห์การพัฒนาของพนง.คืออะไรดีคะในเทคโนโลยียุคนี้คะ

ได้โจทย์การบ้านมาคือ การออกแบบเครื่องมือทดสอบ วัดผลความรู้ ความสามารถประมวลผล วิเคราะห์การพัฒนาของพนักงานวางแผนพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน pms นำส่งผู้บริหาร
จัดทำแผนสิบทอดตำแหน่ง SUCCESSION PLAN ผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับ่ตำแหน่งหลักแทน
ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงาน และจุดมุ่งหมายที่พนักงานในการพัฒนาฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้นๆ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล