ถ้ารายได้ของบริษัทลดลง บริษัทจึงมีนโยบายลดเงินเดือนพนักงานลง 50%

ถ้ารายได้ของบริษัทลดลง บริษัทจึงมีนโยบายลดเงินเดือนพนักงานลง 50% ทั้งฟูลไทม์ และพาร์ทไทม์ โดยยังให้พนักงานมาทำงานทุกวันเหมือนเดิม แบบนี้ผิดกฏหมายแรงงานไหมคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  17 พฤษภาคม 2021 20:08 น.
  ในช่วงเศรษฐกิจขาลงที่ถูกรุมเร้าด้วยโรคโควิด19 ที่ระบาดกินระยะเวลาต่อเนื่องมาเป็นปีส่งผลต่อธุรกิจหลายประเภทโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การบิน โรงแรม และร้านอาหาร ที่พากันปิดตัวลง บางบริษัทมีความจำเป็นต้องปิดตัวลงและทำการเลิกจ้างพนักงานทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย บางบริษัทที่พอจะมีรายรับอยู่บ้างก็ต้องประคองทั้งธุรกิจ รายจ่ายต่างๆรวมถึงค่าแรงพนักงานด้วย เมื่อรายรับลดลงแต่รายจ่ายยังคงเดิมนายจ้างก็จะเริ่มหาวิธีการลดต้นทุนโดยลดค่าใช้ที่ไม่จำเป็น ค่าใช้จ่ายที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดก็คือค่าแรงพนักงาน แต่การจะลดพนักงานลงเลยก็อาจมีผลกระทบกับธุรกิจบ้างก็เห็นใจพนักงานที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กันมานานบางบริษัทจึงมีนโยบายขอลดเงินเดือนด้วยเหตุผลว่าช่วยๆกัน ...

  เมื่อมีนโยบายแบบนี้คำถามต่อมาก็คือว่าลดได้จริงไหม ผิดกฎหมายหรือไม่? 

  การขอลดเงินเดือนไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับการยินยอมจากลูกจ้างเพราะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง ยิ่งในแง่มุมของลูกจ้างเงินเดือนหายไป 50 %แต่ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตยังเท่าเดิมและยังต้องมาเต็มเวลาอีกก็คงจะกระทบกับผลงานที่จะออกมาแน่นอน หากต้องการที่จะลดจำนวนรายจ่ายตรงนี้จริงๆขอแบ่งปันวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายคือเมื่อมีการลดจำนวนเงินค่าตอบแทน ก็ควรลดจำนวนวันและเวลาลงด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยตีความหมายตามคำว่า สัญญาต่างตอบแทน เมื่อลูกจ้างลดเวลากาทำงานลง นายจ้างก็มีสิทธิจ่ายเงินตามเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้ เท่านี้ก็จะลดช่องว่างความไม่เข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างอีกด้วย 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล