พนักงานทำงานหนึ่งเดือนไม่ผ่านโปรไม่จ่ายค่าจ้างได้ไหมคะ เนื่องจากโทรคุยและไม่ได้เขียนลาออก 30 วัน

เนื่องจากทีพนักงานทำงานได้หนึ่งเดือนเงินเดือนตัดรอบทุกวันที่ 25 จ่ายเงินเดือนทุกสิ้นเดือน และได้มีการโทรคุยกับพนักงานแล้วว่าทำงานมาหนึ่งเดือนไม่มีผลงาน พนักงานเลยไม่มาทำงานเลยตั้งแต่วันที่ 27 จนถึงสิ้นเดือนเงินเดือนไม่ออก พนักงานเลยโทรมาโวยวาย แบบนี้บริษัทผิดไหมคะ ที่จะไม่จ่ายเงินเดือนเนื่องจากละทิ้งงานและไม่มีหนังสือแจ้งลาออก แต่ได้มีการโทรแจ้งคุยกันตกลงแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีพยานประชุมสายวันนั้น

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  01 พฤษภาคม 2021 08:55 น.
  ค่าจ้างคือสิทธอันชอบธรรมโดยกฏหมายของลูกจ้าง ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 ว่าด้วยสัญญาต่างตอบแทน นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสินจ้างให้กับลูกจ้างในระยะเวลาที่ทำงาน ดังนั้นไม่ว่าพนักงานจะมาทำงานเพียง1วัน แล้วมิได้แจ้งลาออก นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่มาทำงาน ทั้งนี้ในกรณีที่ลูกจ้างละทิ้งการปฏิบัติงานจนทำให้เกิดความเสียหายจนสามารถตีค่าเป็นตัวเลขได้นายจ้างก็มีสิทธิฟ้องลูกจ้างให้ชดเชยค่าเสียหายนั้นได้เช่นกัน 

  ในเรื่องของผลงานขอเสนอแนะว่าทางบริษัทอาจจะต้องมีการในเรื่องการสอนงาน ถ่ายทอดงานให้กับพนักงานใหม่เพื่อให้สามารถเข้าใจงานที่มีอยู่ก่อนและสามารถทำต่อไปได้ อีกทั้งควรจัดให้มีการประเมินผล พูดคุยเป็นระยะเพื่อลดช่องว่างของพนักงานใหม่และเก่าและส่งเสริมผลผลิตของงานที่ดีอีกด้วยค่ะ  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล