ตัวชี้วัด KPI ฝ่ายกฎหมาย

การกำหนด KPI ของฝ่ายกฎหมายในส่วนงานเกี่ยวกับการทำสัญญา  นอกจากการกำหนด SLA (ระยะเวลา) , กำหนดความถูกต้องในงาน
เราสามารถกำหนดตัวชี้วัดแบบไหนได้อีก (หากไม่ใช่การวัดความพึงพอใจ)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล