ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายแบบไหน

สวัสดีค่ะ ปกติถ้าเราได้บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานก่อนการจ่ายเงินรอบต่อไป เช่น ปกติ จ่ายทุกสิ้นเดือน พอต้นเดือนผ่านมาประมาณ 7 วัน นายจ้างได้บอกเลิกจ้างพนักงาน กรณีไม่ผ่านทดลองงาน (ระยะทดลองงานยังไม่ถึง 119 วัน) และนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานถึงวันที่ 19 ของเดือน เนื่องจากตั้งแต่ที่ลูกจ้างทราบว่าไม่ผ่านทดลองงาน พนักงานมาทำงาน แต่ไม่ทำอะไรเลย  นายจ้างจึงให้ลูกจ้างสิ้นสุดการทำงานก่อน  แต่นายจ้างยังคงจ่ายจ่ายเงินให้เต็มเดือน  และลูกจ้างไม่ยอมเซ็นต์หนังสือยินยอมการประเมิน แบบนี้ลูกจ้างจะสามารถแย้งได้ไหมว่า ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ต้องจ่ายอีก 30 วัน ไม่รวมกับเงินเดือน  

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล