ขอทราบวิธีการปรับเอกสารสมัครงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

เนื่องจากการรับสมัครงาน ต้องมีการกรอกประวัติในใบสมัคร และแนบเอกสารเพื่อสมัครงาน จึงขอทราบวิธีการว่าบริษัท ต้องมีการปรับแก้ไขหรือเพิ่มข้อความหรือเอกสารแนบใด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  30 มิถุนายน 2022 23:15 น.
  เดี๋ยวนี้ PDPA กำลังฮิตและมาแรง ข้อความที่ปรากฏขึ้นในเอกสารตามที่ผู้สมัครได้เขียนไว้ HR อาจจะต้องเขียนพารากราฟสุดท้ายไว้ เพื่อรับรองข้อมูลและยินยอมให้ HR นำข้อมูลเหล่านี้ไปทำอะไรได้บ้าง และจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้นานเพียงใด 

  อาจจะต้องดูพรบ.ประกอบว่า ต้องชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง จากนั้นให้พนักงานลงชื่อยินยอมในเอกสารสมัครงานเพิ่มเติมครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Navinda Unarom (Aei)
  Navinda Unarom (Aei)
  20 มิถุนายน 2022 12:07 น.
  ควรขอข้อมูลเท่าที่ใช้ค่ะ    ต้องเอาใบสมัครงานมาดูว่าข้อมูลไหนที่ไม่จำเป็นต้องถามก็ควรตัดออกไปค่ะ เช่น ศาสนา, ชื่อคนในครอบครัว
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล