ขอทราบวิธีการปรับเอกสารสมัครงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

เนื่องจากการรับสมัครงาน ต้องมีการกรอกประวัติในใบสมัคร และแนบเอกสารเพื่อสมัครงาน จึงขอทราบวิธีการว่าบริษัท ต้องมีการปรับแก้ไขหรือเพิ่มข้อความหรือเอกสารแนบใด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล