เนื่องจากบริษัทมีพนักงานดูแลรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไม่มาก เราจึงต้องทำงานจากที่บ้านคอยซัพพอรตทีมขณะลาคลอด คราวนี้นายจ้างส่งไลน์มาถามงานแต่เนื่องจากกว่าจะเห็นข้อความก็ข้ามวันแล้วจึงให้เพื่อนร่วมงานท่านอื่นช่วยไปรายงานแทน นายจ้างไม่พอใจเลยส่งไลน์กลับมาต่อว่า "หยุดตอบข้อความแล้วแสดงว่าไม่อยากทำงาน ต้องการแค่จะรอเวลาครบกำหนดลาคลอดแล้วจะลาออกใช่ไหม ถ้าเช่นนั้นให้มาเขียนใบลาออกเลย" พอเจอแบบนี้จิตใจห่อเหี่ยวเลย ใจก็รู้สึกโกรธมากๆ ทำร้ายจิตใจกันแบบนี้ฟ้องร้องได้ไหมคะ เพราะจากนี้ไปนายจ้างคงจะบีบขึ้นเรื่อยๆ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วัน ลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย

  ส่วนการจ่ายค่าจ้างในวันลา ไม่มีการแก้ไข คือลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลา 45 วัน เช่นเดิม

  ส่วนอีก 8 วันที่เพิ่มขึ้น (ในกรณีลูกจ้างใช้สิทธิลาครบ 98 วัน) นายจ้างจะจ่ายหรือไม่ ก็แล้วแต่ตกลงกัน ซึ่งควรจะตกลงให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

  ในกรณีนี้ ทางนายจ้างแค่ข่มขู่แต่ยังไม่ได้บอกเลิกจ้าง พนักงานจึงไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้ และทางพนักงานก็ยังสามารถใช้สิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ควรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล