หัวข้อตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของสายงาน HR
ควรมีอะไรบ้างที่ทันสมัย ซื่งสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ในปัจจุบัน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล