หัวข้อตัวชี้วัดผลงาน (KPI) ของสายงาน HR
ควรมีอะไรบ้างที่ทันสมัย ซื่งสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid ในปัจจุบัน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ปถิตา ชูพันธ์ดิลก (กิ๊ฟ)
  ปถิตา ชูพันธ์ดิลก (กิ๊ฟ)
  17 มิถุนายน 2022 15:01 น.
  HR Performance Metric
  1. Revenue per employee
  2. Revenue per FTE
  3. Human Capital ROI
  4. Labor cost percentage of revenue
  5. Voluntary Turn over rate
  6.Percentage of upskill/reskill employee
  7.Talent retention
  8. Promotion ratio / Time in position ratio
  9. Engagement/experienes/happiness index of employee
  10.Well-being activities implemented
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ยกตัวอย่าง เล็กน้อยค่ะ
  KPIs งาน HRD
  1.การลดสัดส่วนพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
  2.ข้อเสนอแนะที่ได้จากพนักงาน (Suggestion) สามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้จริง อย่างน้อย 80 %
  3.ระดับสมรรถนะ/ความสามารถ (Competency) ของพนักงานเพิ่มขึ้น 

  KPIs งาน Recruit & Selection
  1.สามารถบริหารกำลังคนภายใต้งบประมาณที่องค์กรกำหนดได้ 100 %
  2.จำนวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ 90%

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล