สอบถามเกี่ยวกับสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำสัญญาต่อเนื่องทุกๆ 119 วัน จนครบ 1 ปี จะมีสิทธิการลาอะไรได้บ้างโดยที่บริษัทยังต้องจ่ายเงินเดือนในการลานั้นๆ เช่น
- ลากิจ ได้กี่วัน /ปี
- ลาป่วย ได้กี่วัน/ปี
- ลาพักร้อน ได้กี่วัน/ปี


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ขอทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนค่ะ จากคำถาม "ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำสัญญาต่อเนื่องทุกๆ 119 วัน จนครบ 1 ปี" ถือว่าเป็นลูกจ้างประจำโดยอัตโนมัติ มาตรา 20 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้นับทุกช่วงเวลาเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้าง กรณีเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชย และอาจมีปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาอีก
  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากwebsite) 


  - ลากิจ ได้ 3 วัน/ปี
  - ลาป่วย ได้ตามที่ป่วยจริง แต่นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน/ปี
  - ลาพักร้อน ได้ 6วัน/ปี
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล