จัดสวัสดิการวันหยุดแบบไหนให้พนักงานมีประสิทธิผล

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด ทำให้องค์ ได้พิจารณาในการสวัสดิการวันหยุดให้กับพนักงาน 
แต่ปัญหาที่พบคือ พนักงานที่ทำงานมี 2 กลุ่มที่อยู่ในโรงงานเดียวกัน คือ พนักงานสำนักงาน และพนักงานฝ่ายผลิต
จะจัดวันหยุดอย่างไรให้เหมาะสม 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล