เลิกจ้างเนื่องจากผลปฏิบัติงานประจำปีไม่ผ่านเกณฑ์

Poonnie HR
Poonnie HR
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • 301~500 คน

- อยากแบ่งปันความรู้ในงานสาย HR (Tacit Knowledge) ให้สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่สามารถแบ่งปันได้ (Explicit Knowledge)
- ที่ปรึกษาด้านงานวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยาบุคคล (STRATEGIC HUMAN RESOURCES CONSULTING)
- ที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Design)
- ที่ปรึกษาด้านการเขียนแผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทระดับ 1,2,3)
- งานวิจัยที่เคยศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ HR Digital Transformation ในองค์กร
- เด็กพระจอมเกล้าบางมด
- ไม่เข้าใจว่า ทำไมผู้บริหารหรือ CEO ถึงชอบคิดว่าตัวเองเป็น CPO อยู่เรื่อย

20 ธันวาคม 2021 14:36 น.
รบกวนสอบถามครับ กรณีผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทต้องจ่ายชดเชยอย่างไรบ้างครับ  และสามารถเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินอะไรเลยได้มั้ยครับ  ขอบคุณครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 ธันวาคม 2021 22:21 น.
  บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด เช่น ค่าชดเชย 30 วัน กรณี ผ่านมา 4 เดือน ถ้า 1 ปีไม่เกิน 3 ปี 90 วัน
  กรณีแจ้งเลิกจ้างกระทันหันต้องมีค่าตอกใจ 1 เดือน แต่ถ้ามีการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดของการจ่ายเงินก็ไม่ต้องจ่ายค่าตกใจ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • การเลิกจ้างกรณีผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงานไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
  ให้ดูรายละเอียด มาตรา 118/1 พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ และขอให้พูดคุย ชี้แจงให้พนักงานเข้าใจ จะได้จากกันด้วยดี 
  ข้อควรระวังหากผลประเมินพนักงานไม่ยอมรับ อาจมีปัญหาการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล